Start / Skolhagenskolan / Kontakta oss

Kontakta oss

För att skicka vanlig post:
Skolhagenskolan
Box 6014
18706 Täby

Kontaktcenter: 08-555 590 00

För att skicka email till någon i personalen använder Du dig av följande adress:
fornamn.efternamn@taby.se 

För att skicka email till någon i personalen med dubbelnamn skriv enligt exempel nedan

fornamn.efternamnefternamn@taby.se

 

 

Skolhagenskolan
Rektor Mats Thelvén
Bitr.rektor Anders Winqvist
Biträdande rektor Charlotte Thunman
Kansli: Eva Sellerman
Skolpsykolog Malin Johansson
Skolkurator Toshiko Miyaki  
Skolvaktmästare Derek Power
Studievägledare & bitr. rektor Charlotte Thunman
Skolsköterska Angelica Wallén
Fritidsledare Birgitta Forsén
Bibliotek Camilla Lindström
Städchef Ramadan Shaban
Kökschef Mikail Suvar
Personalrum

 

För att skicka email till personalen i köket använder Du dig av följande adress:

Förnamn.efternamn@sodexo.com

Mikail Suvar

Frånvaroregistrering av elever www.vklass.se/ Anmäl frånvaro

 

Lärare och speciallärare:
 
Alimadadi Maryam
Bergström Marie
Boman Dahlberg Pia
Brolund Lindström Eva
Dahlberg Jan
Ekström Maria (Mia)
Garpefält Carola
Hallonblad Annelee
Hambraeus Lotta
Henriksson Johan
Holm Nyström Åse 
Islevik Daniel
Kennergren Carl-Henrik
Kolmodin Anitra
Langsér Kerstin
Liderfors Catharina
Ljungberg Jenny
Melin Weissenborn Cecilia
Ottonius Andreas
Petersson Johan
Power Derek
Rosberg Lillemor
Rygart Anders
Sellerman Eva
Sjödin Mikael
Solhkonan Bahram
Svensson Winberg Camilla
Thelvén Mats
Thunman Charlotte
Tjelander Anna
Wedegren Anita
Widman Fåhraeus Kerstin
Winqvist Anders
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-06-04