Ledighet - Täby kommun
 
Start / Skolhagenskolan / Ledighet

Ledighet

Införandet av den nya skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång. Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Täbys kommunala skolors gemensamma riktlinje därför att inte bevilja ledighet för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan enligt 7 kap 18 § skollagen beviljas ledighet. Det är rektor som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.

Om en elev beviljats ledighet ansvarar vårdnadshavaren för att de kursmoment som eleven går miste om snarast läses in.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs för elev i kommunal grundskola av vårdnadshavare genom Vklass-systemet.


 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-08-13