Om skolan - Täby kommun
 
Start / Skolhagenskolan / Om skolan

Om skolan

På Skolhagen går elever i åk 7-9 Vår undervisning är traditionell, men samtidigt nytänkande och bygger på lugn, ordning samt en tydlig struktur. Hos oss blir alla elever sedda och väl omhändertagna. Vår ambition är att berika barnen med så mycket kunskaper och färdigheter att de sedan själva fritt kan välja sin framtid.

Stämningen på skolan är trivsam. Såväl elever som personal har roligt och känner arbetsglädje. Vi lyssnar på varandra, har en positiv inställning, känner trygghet och drar åt samma håll. Atmosfären är tillåtande och känslan av delaktighet stark.


Skolhagen

 

Vi trivs på Skolhagen

På Skolhagen går elever i åk 7-9. Vi har funktionella lokaler och modern utrustning av hög kvalitet. Tillsammans med engagerad, välutbildad och erfaren personal samt goda resurser driver vi en stabil skolverksamhet.

Stämningen på skolan är trivsam. Såväl elever som personal har roligt och känner arbetsglädje. Vi lyssnar på varandra, har en positiv inställning, känner trygghet och drar åt samma håll. Atmos-fären är tillåtande och känslan av delaktighet stark. Vi har klara regler för hur man uppträder och börjar varje läsår med ett intensivt värdegrundsarbete, som sedan fortsätter hela året.

Profilklasser och A-tid

För att ge varje elev optimal inlärning och utveckling har vi tydliga mål och högt ställda förväntningar. Vi erbjuder profilklasser för elever med särskilda intressen och arbetar med temaveckor så att vi kan gå på djupet i ett speciellt ämnesområde. Fem gånger om året har vi annorlunda skoldagar där eleverna själva får ansvara för hur skoldagen ska se ut. På så sätt blir våra arbetsmetoder mer kreativa och ämnesövergripande.

För att ytterligare öka elevernas möjligheter att själva påverka sin studiesituation har vi skapat en så kallad Ansvarstid (A-tid), som eleverna själva i princip ansvarar för. Då finns skolans personal tillgängliga för fördjupade studier, läxhjälp med mera. Även inom områdena musik, litteratur och idrott kan vi erbjuda unika möjlig-heter i undervisningen. Musiksalen är alltid öppen, Täby kyrkbys bibliotek och hela Vikingavallen står till vårt förfogande.

 

Alla lika mycket värda

Skolhagens regler är tydliga och syftar till att måna om den goda stämningen och vår speciella anda. Hos oss är alla lika mycket värda. Vi lyssnar på varandra, uppträder vänligt och använder ett vårdat språk. Vi är ärliga och ger raka besked, tar ansvar för vår gemensamma miljö och visar varandra hänsyn så att alla får arbetsro.

Skolhagen Om vår skola

Så här säger våra föräldrar om Skolhagen

 

”Skolan i Kyrkbyn. Liten med närhet och social koll”

”Bra lärare som ger bra stämning i skolan”

”Berikande med temaveckor, annorlunda skoldagar och A-tiden”

”Lärarna har god kännedom om eleverna”

”Låg personalomsättning och en värdegrund som går hem”.

Vill du veta mer?

 

Varje år arrangerar vi öppet hus och en informationskväll för blivande åk 7. Se vår hemsida för datum och närmare information.

Adress Skolhagsvägen 1, 187 77 Täby          Tel 08-55 55 86 00
E-post skolhagenskolan@taby.se                   Hemsida taby.se/skolhagenskolan

 

 


 

 

 

    

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-08-13