Välkommen till

Viggbyskolan

Med arbetsglädje för framtiden

Bild på Viggbyskolans huvudentré

Vi vill att alla ska känna sig trygga, ha en god självkänsla
och visa förståelse, hänsyn och respekt för varandra.

 Vi vill att alla behåller sin nyfikenhet och lust att
lära och inhämtar de kunskaper som krävs i framtiden.

 Vi vill att alla har inflytande och tar ansvar samt
värnar om vår gemensamma miljö.