Start / Anmälan

Anmälan

Täby kulturskolas kurser gäller barn och unga 7-20 år som är bosatta i Täby kommun. Anmälan till en kurs sker i vår kurskatalog StudyAlong. Uppsägning av en plats sker via Täby kontaktcenter. I januari 2020 startar Ung kultur, ett nytt koncept för Täby kulturskola.

Anmälan genom vår kurskatalog

Du anmäler dig till teater-, konst- och musikkurser i vår kurskatalog StudyAlong. Aktuell kursinformation om tider och åldersgrupper för konst och teater hittar du på respektive ämnessida. En kurs avsedd för en åldersgrupp är sökbar ett år innan.

Gå till kurskatalog

När du hittat en kurs du vill söka till, registrerar du dig som användare och ställer dig i kö till kursen. När det finns en ledig plats kontaktar vi dig. På Konst och Ung Teater sker de flesta antagningarna i början av terminerna.

Introduktion för ansökan

I januari 2020 startar Ung kultur

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola, som införs från januari 2020. Där kommer musik att ingå i form av gruppundervisning med elevinflytande och samarbeten mellan olika kulturuttryck i verksamheten.

Alla elever som spelar instrument, får sånglektioner eller går på ensemblekurs i den kommunala musikskolan kan fortsätta göra det fram till slutet av höstterminen 2019. Nuvarande elever kommer under höstterminen erbjudas att söka plats hos ny utförare inför vårterminen 2020. Eleven kan då välja att söka individuell musikundervisning hos privat utförare eller gruppundervisning i den kommunala verksamheten Ung kultur.

Läs mer om Ung kultur.

Uppsägning av kursplats

För att säga upp din plats på Täby kulturskola mailar du din uppsägning till kc@taby.se. Har eleven ett låneinstrument ska detta återlämnas till oss så fort som möjligt efter genomförd uppsägning.

Obs! Det räcker inte som uppsägning att utebli från lektion eller informera läraren om att du slutar på kursen. En uppsägning måste ske enligt instruktioner ovan. Uppsägningstiden till våra kurser är två månader. Passerar våra brytdatum 30 juni för höstterminen och 10 november för vårterminen är eleven återanmäld och betalar även för kommande termin.

Betalningsvillkor

Påbörjad termin-full betalning
För påbörjad termin debiteras full avgift. Ingen återbetalning sker vid avslut under pågående termin.

Fakturering
Täby Kulturskola skickar ut en faktura i början av oktober och i början av mars. 

Avgiften ska vara Täby kulturskola tillhanda enligt angivet förfallodatum på fakturan. För skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut av kommunen enligt avtal och i enlighet med gällande lag och förordning.

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-06-19