Start / Anmälan

Anmälan

Täby kulturskolas kurser gäller barn och unga 7-20 år som är bosatta i Täby kommun. Anmälan till en kurs sker i vår kurskatalog StudyAlong. Uppsägning av en plats sker via Täby kontaktcenter.

Anmälan genom vår kurskatalog

Du anmäler dig till Täby kulturskolas musik- teater och konstkurser i vår  kurskatalog StudyAlong. Där finns också aktuell kursinformation om tider, åldrar och undervisningsplatser. En kurs avsedd för en åldersgrupp är sökbar ett år innan.

Gå till kurskatalog

När du hittat en kurs du vill söka till, registrerar du dig som användare och ställer dig i kö till kursen. När det finns en ledig plats kontaktar vi dig. Vi antar elever året runt. På Konst och Teater sker de flesta antagningarna i början av terminerna.

Introduktion för ansökan

Uppsägning av kursplats

För att säga upp din plats på Täby kulturskola mailar du din uppsägning till kc@taby.se. Har eleven ett låneinstrument ska detta återlämnas till oss så fort som möjligt efter genomförd uppsägning.

Obs! Det räcker inte som uppsägning att utebli från lektion eller informera läraren om att du slutar på kursen. En uppsägning måste ske enligt instruktioner ovan. Uppsägningstiden till våra kurser är två månader. Passerar våra brytdatum 30 juni för höstterminen och 10 november för vårterminen är eleven återanmäld och betalar även för kommande termin.

Betalningsvillkor

Påbörjad termin-full betalning
För påbörjad termin debiteras full avgift. Ingen återbetalning sker vid avslut under pågående termin.

Fakturering
Täby Kulturskola skickar ut en faktura i början av oktober och i början av mars. 

Avgiften ska vara Täby kulturskola tillhanda enligt angivet förfallodatum på fakturan. För skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut av kommunen enligt avtal och i enlighet med gällande lag och förordning.

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-04-24