Start / Priser

Priser

Musik

Ämneskurs musik och musikteater: 1700 kr/termin.

Kortkurs - Musikskapande på iPad, grundkurs: 500 kr/4 gånger. 400 kr om du går en ämneskurs på Täby kulturskola.

Ensemblespel och kör 150 kr/termin.

Instrumenthyra: 500 kr/termin. 

Teater

Teaterkurs 7-9 år: 1700 kr/termin.

Teaterkurs 10-12 år: 1700 kr/termin. 

Teaterkurs 13-15 år: 1700 kr/termin 

Teaterkurs 16-20 år: 1700 kr/termin. 

Konst

Konstkurs: 1700 kr/termin. 

Kul-Turen

Prova-på kurs med musik, konst och teater, endast för årskurs 1-2: 1700 kr/termin.

Betalningsvillkor

Fakturering

Täby Kulturskola skickar en faktura i början av oktober och i början av mars. För påbörjad termin debiteras full avgift. Ingen återbetalning sker vid avslut under pågående termin.

 

Förfallodag
Avgiften ska vara oss tillhanda enligt angivet förfallodatum på fakturan. För påbörjad termin debiteras full avgift.

Betalningspåminnelse

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av kommunen enligt avtal och i enlighet med gällande lag och förordning.

  

Inkassokrav

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-10-15