Start / För skolor

Skapande skola med Täby kulturskola

Barn och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, och bidra till att eleverna når kunskapsmålen i högre grad. 

Vad kan Täby kulturskola erbjuda grundskolor och gymnasieskolor? 

 

Under 2013, 2014 och 2015 samarbetade Täby kulturskola med för- och grundskolan samt med gymnasiesärskolan i Täby inom områdena musik, teater och konst. Genom att integrera skapande ämnen i undervisningen kan nya vägar till lärande utvecklas.  

Positiva effekter vi har sett av arbetet med Skapande skola är bl.a. att eleverna fått ökad självkänsla och ett ökat inflytande över sitt lärande samt att pedagogerna i skolan har fått nya verktyg inom drama, konst och musik för att höja måluppfyllelsen.

 

Läsåret 2016-2017 kan vi erbjuda följande projekt

 

Konstworkshop för årskurser 1-9
Att skapa konst tillsammans är nästan som att lära sig ett nytt roligt språk, bildspråket. Konstskapande ger perspektiv och kan fungera överbryggande och gynna människans sociala utveckling. Ofta handlar konstskapandet om olika problemlösningar och kan stimulera inlärning av olika färdigheter och kunskaper. 

Täby Kulturskola tar emot skolklasser till våra konstlokaler i Täby centrum för olika workshops, där vi skapar konst utifrån olika teman eller idéer. Vi skräddarsyr innehållet och anpassar temat efter skolornas önskemål. Vi erbjuder spännande konsttekniker som skolorna vanligtvis inte arbetar med i sin egen bildundervisning. 

 

Teaterundervisning på schemat
Då teater inte är ett eget ämne i grundskolan och alla skolor inte har möjlighet att erbjuda detta som ett elevens val kan skolorna komma till oss för teaterundervisning. Under lektionerna jobbar vi med gruppdynamik, improvisation, praktisk dramaturgi och mycket mer. Eleverna tränar samarbete, koncentration, lyhördhet och kreativitet. Om önskemål finns kan undervisningen kopplas till ett specifikt tema. 

Teaterworkshop med värdegrundsarbete
Vi använder teater och dramaövningar där eleverna får prova på värdegrundsarbete i praktiken. De får möjlighet att diskutera och behandla olika aktuella ämnen och problem. Vilket eller vilka ämnen som ska behandlas anpassar vi efter ert önskemål och elevernas behov.

Exempel på ämnen som kan tas upp under en work shop är; respekt, utanförskap, samarbete och gruppklimat, mobbning, jämlikhet och acceptans m.m.

 

Teambuilding/Kick-off
Kring skolstart vill många klasser arbeta med att få ihop gruppen genom att göra något kul tillsammans. De kan då komma hit till Ung Teater och göra teaterövningar och jobba med gruppdynamik, eller i lämplig lokal på er skola Vi avslutar med improvisationsteater eller en liten teatersportstävling.

Studiebesök på teatern
Skolklasser får komma hit och prova på teater i två timmar. Då ingår även en rundvandring där de får besöka kostymförrådet och titta in i logen och rekvisitarummet.

Kulturskolans lokaler

Kulturskolan har lokaler för kulturella aktiviteter, t.ex. teaterscener, bild och formsalar och många undervisningslokaler för musik (inklusive instrument). Vid skapande skola verksamhet kan undervisningen med fördel förläggas i Kulturskolans egna lokaler. 

Vill du veta mer?

 

Vi skräddarsyr gärna kurser efter önskemål! För mer information om priser med mera, vänligen kontakta Lisbet Säll, kulturskolechef, kontaktuppgifter hittar du här till höger. 

 

Täby kulturskolans Skapande skola-projekt 2013-2015:  

Värdegrundsarbete på lågstadiet (Slottsparksskolan F-3)
Slottsparksskolan F-3 har under hela läsåret 2013-2014 arbetat med teater i sitt värdegrundsarbete. Metoden bygger på att eleverna genom teaterövningarna lär sig innebörden av demokratiska processer och samarbete. Inlärningen blir rolig och utan moraliska pekpinnar då teaterscenerna och övningarna i sig inte nödvändigtvis har värdegrundsarbete som tema. 

Berättande (Rösjöskolan klass 4)
Rösjöskolans 4:or undersökte konsten att berätta under några veckor. Syfte med kursen var att eleverna lär sig hur en berättelse är uppbyggd (dramaturgi). Gruppen skapade också egna berättelser som sedan gestaltades på scen med kostym och scenografi. 

Teater/Drama
Täby kulturskola har samarbetat med flera skolor om skapande skola-projekt med teater och drama, bland andra Myrängsskolan, Näsbydalsskolan och Rösjöskolan.

Konst 
Flera Skapande skola-workshops med konst har genomförts i våra lokaler med Rösjöskolan under 2014 och 2015 samt med 400 elever från Ytterbyskolan.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-09-18