Start / För skolor

För skolor

Täby kulturskola samarbetar med grundskolan i Täby inom områdena teater, konst och musik. Barn och unga får ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, vilket bidrar till att vidga deras vyer, ge perspektiv och förståelse för världen de lever i.

Att inspireras och få uttrycka sina tankar genom kultur och konst har ofta visat sig stimulera även inlärning i övriga ämnen. Genom att integrera skapande ämnen i undervisningen kan nya vägar till lärande utvecklas.

Skapande skola

Barn och ungas rätt till kultur prioriteras i kulturpolitiken. Stadsbidraget Skapande skola är ett exempel där man vill stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Läs mer om Skapande Skola.

Skapande skola med Täby kulturskola

Täby kulturskola har stor erfarenhet av Skapande skolaprojekt i Täby, med teater, konst och musik. Både i Täby kulturskolas lokaler och ute på olika skolor.

Vi har genom åren sett många positiva effekter. Elever har fått ökad självkänsla och ett ökat inflytande över sitt lärande. Pedagoger i skolan har fått nya verktyg inom drama, konst och musik för att höja måluppfyllelsen.

Täby kulturskolas lokaler

Täby kulturskola har lokaler för kulturella aktiviteter, t.ex. teaterscener, konstlokaler i Täby kulturhus/Täby Centrum samt många undervisningslokaler för musik (inklusive instrument). Vid Skapande Skola projekt kan undervisningen med fördel ske i Täby kulturskolans lokaler.

Teambuilding/Kick-off med teater eller konst

Vid skolstart vill många klasser arbeta med att få ihop gruppen genom att göra något kul tillsammans. Då finns möjlighet att komma till Konst eller Ung Teater på Täby kulturskola, eller att våra professionella teater- och konstlärare kommer till er skola.

På Konst gör vi spännande och roliga konstövningar, som vidgar vyer och ger nya perspektiv. På Ung Teater jobbar vi med gruppdynamiska teaterövningar, improvisationsteater och teatersporttävlingar.

Konstworkshop med tema för åk 1-9

Vi tar emot skolklasser i konstateljén för olika workshops, där vi skapar konst utifrån olika teman eller idéer. Vi anpassar temat efter era önskemål. En konstworkshop kan även ske i en lämplig lokal på er skola.

Konstworkshop med problemlösning

Att skapa konst tillsammans är nästan som att lära sig ett nytt roligt språk, bildspråket. Det ger perspektiv och kan fungera överbryggande och gynna social utveckling.

Vi erbjuder spännande konsttekniker, som skolorna vanligtvis inte arbetar med i sin egen bildundervisning, som att bygga skulpturer. Ofta handlar konstskapandet om olika problemlösningar och kan stimulera inlärning av olika färdigheter och kunskaper.

Teaterworkshop med värdegrundsarbete

Genom teater och dramaövningar på Ung Teater får eleverna prova på värdegrundsarbete i praktiken. De får möjlighet att diskutera och behandla olika aktuella ämnen och problem. Vilket eller vilka ämnen som ska behandlas anpassar vi efter era önskemål och behov. Exempel kan vara; respekt, utanförskap, samarbete och gruppklimat, mobbning, jämlikhet och acceptans m.m. Inlärningen under en workshop blir ofta rolig utan moraliska pekpinnar.

Temadagar med drama för skolklasser

Teaterämnet är stort och går att anpassa till de flesta ämnesområden. Våra teaterpedagoger kan arbeta med projekt om allt från stenåldern till samhällskunskap och praktisk matematik.

Teaterundervisning på schemat

Då teater inte är ett eget ämne i grundskolan och alla skolor inte har möjlighet att erbjuda detta som ett elevens val kan skolorna komma till Ung Teater för teaterundervisning. Ni får då tillgång till erfarna, utbildade och engagerade teaterpedagoger, samt till teaterlokaler, scenteknik, rekvisita och kostym. Under lektionerna jobbar vi med gruppdynamik, improvisation, praktisk dramaturgi och mycket mer. Eleverna tränar samarbete, koncentration, lyhördhet och kreativitet. Undervisningen kan kopplas till specifika teman.

Teaterworkshop med berättande

Under denna workshop undersöker vi konsten att berätta. Eleverna lär sig hur en berättelse är uppbyggd (dramaturgi). Gruppen skapade också egna berättelser som sedan gestaltas på scen med kostym och scenografi.

Studiebesök på Ung Teater

Under vissa veckor tar vi emot skolklasser på studiebesök i Ung Teaters lokaler, på entréplan i Täby kulturhus, Täby Centrum. Under besöket, som är två timmar, får ni möta det mesta i teaterns värld. Prova på att spela teater, gå rundvandring till kostymförrådet, logen och rekvisitarummet.

Hyra av teaterscen

Behöver ni en scen för uppspel och föreställningar? Ung Teater hyr ut teaterscenen under de tider och perioder då ingen egen verksamhet sker i lokalen.

Kontakta oss gärna

Vi utvecklar gärna koncept som passar just er skola! För mer information kontakta oss gärna på Ung Teater, Konst och Musik genom Täby kontaktcenter, kc@taby.se.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-01-18