Start / Musik

Musik

Sång och musik skapar sammanhållning och ger mycket glädje i livet. Att kunna spela ett instrument eller uttrycka sig genom sång är en färdighet som främjar den personliga utvecklingen och ger oss bättre självkänsla. På Täby kulturskola finns kurser i musik för barn och unga 7-20 år.

Täby kulturskola erbjuder kurser i de flesta musikinstrument och musikstilar.  När eleven börjat skolan finns kurser i bland annat stråk- och blåsinstrument, gitarr, piano och sång.

Täby kulturskola har också mängder av olika orkestrar, ensembler och grupper. Rockgrupp, blåsorkester, stråkorkester, slagverksensemble, flöjtorkester, saxofonensemble, jazzgrupp och folkmusikgrupp är några exempel på alla de ensembler som finns att välja på. Musikgrupperna är en bra möjlighet att få spela mer!

Om man vill spela ett musikinstrument som man inte har hemma, går det bra att hyra det av oss. Vi hyr ut stråkinstrument, blåsinstrument och gitarr.

Musikundervisningen sker i de flesta fall i den skola eleven går i eller i en närbelägen skola. Viss undervisning sker i Täby centrum.

Kursplan för musik och sång

Målsättning

Ge eleverna en musikalisk upplevelse, ta vara på deras intressen, samt att förbättra tekniska och teoretiska kunskaper så att musiken blir en meningsfull och stimulerande del av livet.

Ämnesorientering och teori

Gehörsspel, notläsning/ackord (symboler), genrespecifika spelsätt , improvisation, komposition, arrangering, musiktermer och musikteori.  

Uttryck och eget skapande

Kreativt deltagande med idéer och tankar kring, interpretation/tolkning, improvisation och komposition/arrangering. 

Presentation och framförande

Medverka i en konsert eller föreställning samt delta i planeringsarbetet inför en konsert eller uppspel. 

Ensemble/grupplektion

Lära sig samarbeta och lyssna på varandra. Få en extra upplevelse när flera spelar tillsammans. Hitta gemensam puls och uttryck. Inspirera varandra. Mötesplats för musikintresserade. 

Lektionstid

20 min enskilt, 30-60 min grupp.  

Kursmaterial (ingår ej i kursavgiften) Eget instrument, (vissa instrument går att hyra), spelböcker och förbrukningsvaror som t. ex. gitarrsträngar, saxofonrör, trumstockar.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-10-12