Start / Musik

Musik

På Täby kulturskola finns musikkurser i de flesta instrument och musikstilar för dig mellan 7-20 år. Du kan spela och sjunga enskilt och med andra i våra olika ensembler och grupper.

Täby kulturskola har musikkurser i bland annat piano, keyboard, gitarr, bas, stråkinstrument, blåsinstrument, trummor, slagverk, sång, låtskrivarkurs och musikal.

Att kunna spela ett instrument eller uttrycka sig genom sång är färdigheter, som kan främja den personliga utvecklingen, ge bättre självkänsla och glädje i livet.

Om du vill spela ett musikinstrument som du inte har hemma, går det bra att hyra det av oss. Vilka intstument vi hyr ut hittar du under Instrumentuthyrning.

Spela och sjunga tillsammans i grupp

En kreativ mötesplats för musikintresserade barn och unga är att spela tillsammans i ensemble! Det skapar sammanhållning att spela ihop och hitta gemensam puls och uttryck.

Vi har mängder av olika orkestrar, ensembler och grupper, som du kan välja mellan; rockgrupp, blåsorkester, gitarrorkester, stråkorkester, slagverksensemble, saxofonensemble, jazzgrupp och folkmusikgrupp är några exempel. Vill du sjunga tillsammans med andra finns sångkörer och musikal.

I januari 2020 startar Ung kultur

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola, som införs från januari 2020. Där kommer musik att ingå i form av gruppundervisning med elevinflytande och samarbeten mellan olika kulturuttryck i verksamheten.

Alla elever som spelar instrument, får sånglektioner eller går på ensemblekurs i den kommunala musikskolan kan fortsätta göra det fram till slutet av höstterminen 2019. Nuvarande elever kommer under höstterminen erbjudas att söka plats hos ny utförare inför vårterminen 2020. Eleven kan då välja att söka individuell musikundervisning hos privat utförare eller gruppundervisning i den kommunala verksamheten Ung kultur.

Läs mer om Ung kultur

Kursplan för musik och sång

Målsättning

Ge eleverna en musikalisk upplevelse, ta vara på deras intressen, samt att förbättra tekniska och teoretiska kunskaper så att musiken blir en meningsfull och stimulerande del av livet.

Ämnesorientering och teori

Gehörsspel, notläsning/ackord (symboler), genrespecifika spelsätt, improvisation, komposition, arrangering, musiktermer och musikteori.  

Uttryck och eget skapande

Kreativt deltagande med idéer och tankar kring, interpretation/tolkning, improvisation och komposition/arrangering. 

Presentation och framförande

Medverka i en konsert eller föreställning samt delta i planeringsarbetet inför en konsert eller uppspel. 

Ensemble/grupplektion

Lära sig samarbeta och lyssna på varandra. Få en extra upplevelse när flera spelar tillsammans. Hitta gemensam puls och uttryck. Inspirera varandra. Mötesplats för musikintresserade. 

Lektionstid

20 min enskilt, 30-60 min grupp.  

Kursmaterial (ingår ej i kursavgiften)

Eget instrument, (vissa instrument går att hyra), spelböcker och förbrukningsvaror som t. ex. gitarrsträngar, saxofonrör, trumstockar.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-06-12