Start / Musik / Instrumentuthyrning

Instrumentuthyrning

Om man vill spela ett musikinstrument, som man inte har hemma, går det bra att hyra det av oss. Vi hyr ut fiol, cello, altfiol, kontrabas, saxofon, trumpet, klarinett, trombon, tuba och tvärflöjt.

Tillgängliga instrument finns att hyra via Täby kulturskolas instrumentuthyrning, som finns på Attundavägen 5 i Tibblepaviljongen, plan 2 (bakom Tibble gymnasium). Öppettider är måndagar och torsdagar kl. 16.00 – 18.00, stängt under alla lov.  Observera att det är endast inskrivna elever på Täby kulturskola som kan hyra instrument.

 

Regler vid uthyrning av instrument

  1. Instrumentet kan hyras under två terminer, om inte annan överenskommelse finns.
  2. Eventuella reparationer sker genom Täby kulturskola och bekostas av elev/målsman som hyr instrumentet. Om ett instrument förloras/går sönder måste hela instrumentets värde ersättas.
  3. Eleven/målsman ansvarar för att vårda instrumentet väl. Förbrukningsmaterial, som t ex strängar, rör, fett, oljor tillhandahålls inte av Täby kulturskola.
  4. Eleven/målsman betalar instrumenthyra, läs mer om aktuella priser under fliken Priser.
  5. Om eleven slutar på en musikkurs vid Täby kulturskola måste instrumentet återlämnas omgående. Om instrumentet inte är återlämnat vid nästa terminsstart, debiteras hyra för hela terminen.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-03-15