Kärlek till musik, teater och konst

Täby kulturskola är en fritidsverksamhet för barn och unga i åldern 07 till 20 år som är bosatta i Täby kommun. Varje vecka kommer mer än 1400 barn och ungdomar till Kulturskolan för att ägna sig åt olika kulturaktiviteter.

Kulturskolan genomsyras av kärlek till musik, teater och konst. Vi tror på en undervisning som är lustfylld och som låter varje elev utvecklas i sin egen takt. Vi strävar alltid efter att anpassa undervisningen efter varje elevs önskemål. De små barnen har öppna lektioner dit familjemedlemmar är välkomna.

Under både höst- och vårterminen ordnar vi olika evenemang såsom konserter, teaterföreställningar och konstutställningar. I början av sommaren ordnar vi även teaterläger.

Ta chansen och följ dina drömmar eller ge någon en gåva för livet, vi hjälper dig på vägen. Musik, teater och konst är glädje, gemenskap och kreativitet!