Välkommen till

Täby Lärvux

Du som är vuxen och har en utvecklingsstörning kan studera på Lärvux. Vi har kurser för alla oavsett begåvningsnivå och eventuell ytterligare funktionsnedsättning.

 

Lärvux kurser motsvarar grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program. 

 

På Lärvux kan du lära dig saker som gör det lättare att klara vardagen. 

 

Du får jobba i en liten grupp eller enskilt tillsammans med en lärare.

 

Du och din lärare bestämmer tillsammans vad du ska jobba med i varje ämne.

 

Du jobbar i din egen takt.

 

Det finns kurser för dig med förvärvad hjärnskada.

 

Kurserna är gratis.

 

Läs om våra kurser där det står Utbildningar och kurser överst på den här sidan.

 

Om du vill läsa en kurs som du inte hittar på hemsidan, ring 08/55 55 84 95 och prata med oss så hjälper vi dig.