Välkommen till

Rösjöskolan

Klätterställning på Rösjöskolan

Rösjöskolan är en kommunal grundskola som välkomnar barn i åldrarna 6 till 13 år. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till Rösjön och stora grönområden. Här går ca 470 elever fördelade i åldershomogena klasser. I skolan råder god stämning och arbetsro. Lärande gemenskap präglar skolans arbete.

Skolvalet 2018/19
Skolvalssymbol skolvalet 2018/19

 

VÄLKOMNA på informationsmöte inför förskoleklass! Tid 18.30 den 16/1-18