Välkommen till

Ullna strands förskola

Grafisk bild av förskolan

Lärande genom värme, trygghet och glädje

Varmt välkomna till Ullna strands förskola, nu är det vår uppgift och vårt privilegium att utveckla och styra arbetet med skapandet av "Världens Bästa Förskola".

Vad är då Världens Bästa Förskola? Det handlar inte om strävan om att bli bättre än alla andra utan ett mål om att varje barn, varje dag i varje stund ska känna trygghet, trivas, utmanas och lyckas. Att detta ska ske varje stund är en utopi som vi aldrig helt kan nå, men det innebär inte att vi får sluta arbeta för att nå målet.