Skolval

Mer information till dig som vill registrera ett skolbyte eller göra en "inflyttsansökan" hittar du under rubriken "Nyinflyttad eller byt skola" i vänstermenyn. 

SKOLVAL

Hitta och jämför skolorna i Täby

I Täby finns både fristående och kommunala grundskolor. För att få en översikt över grundskolorna kan du använda vårt jämförelsesystem. Där kan du se skolornas inriktning och resultat, var de ligger och hur de drivs. Länken till systemet för att hitta och jämföra finns här till höger.

Du måste ha e-legitimation/bank-id

Det är endast en vårdnadshavare som gör själva skolvalet i skolvalssystemet. Båda vårdnadshavarna behöver ha e-legitimation/bank-id för att kunna följa skolvalsprocessen i systemet. Du skaffar e-legitimation/bank-id antingen via din bank eller Skatteverket.

Skolstart och fritidsval

Den 21 augusti startar höstterminen 2017 för de kommunala skolorna, observera att fristående skolor han ha annat datum för terminsstart. Ansökan om fritidsplats gör du i samband med att du gör ett skolval för ditt barn. Fritidsplats erbjuds från och med 1 augusti. Läs mer om fritidsverksamheten under rubriken "Fritidshem" i vänstermenyn.

Inget kösystem i kommunala skolor

De kommunala skolorna har inga köer utan erbjuder plats enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Om antalet sökande till en skola är större än det antal platser skolan kan erbjuda, sker ett urval enligt principen om relativ närhet.

De elever som inte kommer in på sitt förstahandsval, tas in på sitt andra- eller tredjehandsval. Du kan läsa mer om regler för antagning under "Antagningsprinciper” till vänster.

Om du är osäker på vilken skola som är den närmaste kommunala skolan så ta kontakt med Kundsupport, kontaktuppgifter ute till höger.

Söka till fristående skolor

De fristående skolorna kan ha andra antagningsprinciper och kösystem. Kontakta respektive skola för information kring anmälan.

Om du ansöker till en fristående skola måste du både ansöka direkt till skolan och välja skola i Täby kommuns skolvalssystem. Detta för att skolpengen till den fristående skolan som betalas ut från Täby kommun ska bli rätt och för att Täby kommun har en skyldighet att se till att alla elever folkbokförda i Täby har en skolplacering.

Söka till skola utanför Täby

Om något av dina val i skolvalssystemet är en skola utanför Täby så måste du själv kontakta aktuell skola för att höra om platstillgång. Du måste själv bevaka att ditt barn erbjuds plats. Efter att ditt barn erbjudits plats ska även hemkommunen godkänna placeringen, det görs via en registrering genom e-tjänsten "Ansöka om skola utanför Täby", länk till höger.

Om ditt barn inte erbjuds plats på den skola utanför Täby som du sökt behöver du kontakta kundsupporten för manuell handläggning.


Nya skolor

Den nya stadsdelen Ullna strand har växt fram, till hösten -17 finns tre förskolor i området. Löttingelundsskolan är för tillfället den närmsta kommunala F-6 skolan, de övriga skolorna i Gribbylundsområdet ligger också nära geografiskt.

Uppförandet av en skolbyggnad pågår i området Hägerneholm och skolan står klar till hösten 2019. Det blir en F-6 skola med förskoledel och en stor idrottshall. Läs mer om skolbyggnationen Hägerneholmsskolan

Ullnaskolan, en fristående F-6 skola, öppnar hösten 2018 och kommer vara valbar i det kommande skolvalet. Du kan redan nu ställa dig på kö till skolan genom skolans egna kösystem, läs mer om det på Ullnaskolans hemsida.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-22