Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Vi är den gemensamma miljö- och hälsoskyddsmyndigheten för Täby och Vaxholm. Vi är också den myndighet som ansvarar för tillsynen enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby och Vaxholm. 

Kontoret sköter dessutom genom samverkansavtal, handläggning av ärenden samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.

Vi utför även Norrtäljes livsmedelskontroll.

Vårt kontor ligger på Kemistvägen 8 i Täby. 

På grund av pandemin har kontoret för närvarande begränsade öppettider. Från och med 3 maj har vi öppet måndag och torsdag 9.00-14.00 samt tisdag, onsdag och fredag 9.00-12.00.

Vi tar inte emot besökare i kontorslokalerna utan hänvisar besökare att vänta i trapphuset. Detta gäller tillsvidare.