Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Vi är den gemensamma miljö- och hälsoskyddsmyndigheten för Täby och Vaxholm. Vi är också den myndighet som ansvarar för tillsynen enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby och Vaxholm. 

Kontoret sköter dessutom genom samverkansavtal, handläggning av ärenden samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.

Vi utför även Norrtäljes livsmedelskontroll.

Vårt kontor ligger på Kemistvägen 8 i Täby. 

Ny webbplats för dig som företagare

Är du företagare i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö? Numera kan du besöka vår nya webbplats www.srmh.se. Där har vi samlat information om de regler och tillstånd som finns inom miljö- och hälsoskydd. Där hittar du även information om taxor och de avgifter de tar ut för att kunna genom-föra sitt uppdrag att sprida kunskap, ge råd och utföra tillsyn.

Besök SRMH:s nya webbplats, www.srmh.se.