Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Vi är den gemensamma miljö- och hälsoskyddsmyndigheten för Täby och Vaxholm. Vi är också den myndighet som ansvarar för tillsynen enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby och Vaxholm.

 
Kontoret sköter dessutom genom samverkansavtal, handläggning av ärenden samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.

Från och med den 1 januari 2018 utförs också Norrtäljes livsmedelskontroll av oss.

Vårt kontor ligger på Kemistvägen 8 i Täby. 
Normalt har vi öppet 8.00 - 16.30.

OBS!
Kontoret håller öppet kl. 09.00-15.00 från 27 december - 4 januari.
Normal öppettid från 7 januari.