Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Vi är den gemensamma miljö- och hälsoskyddsmyndigheten för Täby och Vaxholm. Vi är också den myndighet som ansvarar för tillsynen enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby och Vaxholm. 

Kontoret sköter dessutom genom samverkansavtal, handläggning av ärenden samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel i Täby, Vaxholm, Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.

Vi utför även Norrtäljes livsmedelskontroll.

Vårt kontor ligger på Kemistvägen 8 i Täby. 

Våra öppettider är 08.00-16.00. OBS! Fredag 5/11 stänger kontoret kl 13, Torsdag 11/11 är kontoret öppet 8-11, Fredag 12/11 är kontoret öppet 13-16.