Start / Prenumerera med RSS

Prenumerera med RSS

Om du vill ha information om nyheter och andra uppdateringar på Täby kommuns webbplats utan att behöva besöka den kan du använda dig av våra RSS-flöden. RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är en teknik för att hämta nyhetsrubriker och korta sammanfattningar från en webbplats och presentera dem på ett samlat sätt.

RSS-flöden på Täby kommuns webbplats

För att bevaka ett RSS-flöde klistrar du in adressen till flödet i den RSS-läsare som du använder. Länkarna nedanför är de RSS:er som det går att prenumerera på för tillfället.

Pressmeddelanden

Evenemang inom kultur och bibliotek

Nyheter från Boende och miljö

Nyheter från Stadsbyggnad och trafik

Övriga nyheter

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2012-07-23