Aktuellt SRMH

 1. Regler för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter | 2022-06-22

  Riksdagen har beslutat om en ny lag som bland annat reglerar försäljning av tobaksfria nikotinpridukter. Om du säljer vitt snus eller andra typer av produkter som innehåller nikotin men inte innehåller tobak måste anmäla försäljningen till SRMH.

 2. SRMH bjuder in till krögarutbildning | 2022-03-22

  Det ska vara tryggt att besöka och arbeta på restauranger. Södra Roslagens miljö- och hälsokyddskontor ordnar därför under våren en tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering (AAS) för tillståndsinnehavare i våra kommuner. 

 3. SRMH lanserar flera e-tjänster | 2022-03-21

  Vi på Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddskontor vill att det ska vara enkelt att göra rätt. Därför har vi nu ökat antalet e-tjänster som förenklar för kommuninvånare och företag i våra kommuner.

 4. Restriktioner på serveringsställen | 2022-01-17

  Regeringen har tillsammans med Folkhälsosmyndigheten beslutat om åtgärder för att minska smittsprining på serveringsställen. Restriktionerna gäller från den 12 januari. I nuläget gäller restriktionerna till den 31 januari.

 5. Nu är det dags att mäta radon | 2021-10-11

  Under perioden 1 oktober och 30 april pågår mätsäsongen för radon. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt ska mätningen pågå under minst två månader. Du vet väl om att du kan beställa mätning av våra samarbetsparterns? 

 6. Slopade restriktioner på serveringsställen | 2021-09-29

  Från och med den 29 september 2021 har restriktionerna som gällt för serveringsställen med anledning av Covid-19 tagits bort. Det finns i och med det inga begräsningar när det gäller storlek på sällskap på serveringsställen. 

 7. Förebygg afrikansk svinpest | 2021-07-02

  Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt.

 8. Nya regler för serveringsställen från 1 juli | 2021-07-01

  Smittspridningen av covid-19 fortsätter att minska. Därför ändrar Regeringen och Folkhälsomyndigheten ett flertal regler för serveringar. Bland annat ökar maxantalet i ett sällskap inomhus och reglering av öppettider försvinner.

 9. E-tjänster för serveringstillstånd och tobak | 2021-06-17

  Nu är våra e-tjänster för serveringstillstånd uppgraderade. I e-tjänsterna kan du ansöka om ett nytt serveringsstillstånd och anmäla om ändringar om du redan har ett befinligt serveringstillstånd.

  Vi har även lanserat e-tjänster för tobak, folköl och e-cigaretter. I de e-tjänsterna kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobak och anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter.

 10. Spara vatten när värmen kommer | 2021-06-01

  Varma vår- och sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7