Aktuellt SRMH

 1. E-tjänster för serveringstillstånd och tobak | 2021-06-17

  Nu är våra e-tjänster för serveringstillstånd uppgraderade. I e-tjänsterna kan du ansöka om ett nytt serveringsstillstånd och anmäla om ändringar om du redan har ett befinligt serveringstillstånd.

  Vi har även lanserat e-tjänster för tobak, folköl och e-cigaretter. I de e-tjänsterna kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobak och anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter.

 2. Spara vatten när värmen kommer | 2021-06-01

  Varma vår- och sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

 3. Webbinarium om gödselhantering | 2021-05-25

  Välkommen till webbinarium om gödselhantering - hur du kan minska näringsläckage och parasittryck. 

 4. Tillfällig mobil förbränningsanläggning | 2020-12-11

  Tillfällig mobil förbränningsanläggning har tagits i bruk 2020-11-20 av E.ON Värme AB. Anläggningen kommer att användas för spetslast till fjärrvärmen. Drifttiden kommer att vara ca 300 drifttimmar under vintern 2020-2021. Förbränningsanläggningen är placerad på parkeringen öster om brandstationen på fastigheten 73:64. Anläggningen är ungefär placerad vid den röda punkten i kartan.

 5. Nytt sätt att rapportera farligt avfall | 2020-09-29

  Från och med den 1 november ska verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. 

 6. Klagomål om trängsel och info. om Covidregler | 2020-07-08

  Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn av serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

 7. Registrera din brunn i brunnsarkivet | 2019-08-20

  Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

 8. Viktig information till dig som har egen brunn | 2019-05-22

  Även i år (2019) finns det risk för bristfällig vattentillgång för de som har egen brunn i Vaxholm och Täby enligt SGU. Nivåerna är under de normala för årstiden i de små grundvattenmagasinen i våra delar av landet (se länken till SGU). Om det inte kommer tillräckligt med regn närmsta tiden finns det risk för nivåer mycket under de normala i brunnarna under sommaren och hösten. Det är därför viktigt att vara sparsam med vattenuttaget från enskilda vattentäkter. I skärgården är detta speciellt viktigt eftersom det finns risk för saltvatteninträngning som kan göra vattnet otjänligt för överskådlig framtid.

 9. Tillståndsplikt för tobaksförsäljning | 2019-04-24

  Tillstånd att sälja tobak 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6