Aktuellt SRMH

  1. Förbud mot storbildsskärm vid Täby centrum | 2014-04-03

    Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat vid nämndmötet den 2 april att omgående förbjuda användningen av en storbildsskärm vid Täby centrums norra parkeringsgarage. Beslutet fattades efter att många boende på Marknadsvägen klagat på störande ljus från skärmen. Den eniga nämnden anser att de boende inte ska behöva utsättas för de störningar som storbildsskärmen orsakar.   

  2. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för... | 2014-04-01

    Täby kommun har överklagat miljötillståndet för Arlanda flygplats. Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva ärendet. Dom i ärendet kommer att meddelas under hösten 2014.

     

    Läs mer på mark- och miljööverdomstolens sida.