Aktuellt SRMH

  1. Nu kan du söka radonbidrag | 2018-07-02

    Från och med den 1 juli 2018 kan småhusägare söka bidrag för åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften. Bidraget täcker halva åtgärdskostnaden, dock högst 25 000 kronor.