Start / Försäljning av paracetamol i tablettform i detaljhandeln upphör 1 november

Försäljning av paracetamol i tablettform i detaljhandeln upphör 1 november

2015-09-28 12:50

Receptfria tabletter med paracetamol kommer inte längre att få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 november 2015.

Beslutet berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedöms vara en betydelsefull riskfaktor.
Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida

Senast uppdaterad:2015-09-28