Start / SRMH lanserar flera e-tjänster

SRMH lanserar flera e-tjänster

2022-03-21 11:51

Vi på Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddskontor vill att det ska vara enkelt att göra rätt. Därför har vi nu ökat antalet e-tjänster som förenklar för kommuninvånare och företag i våra kommuner.

Vi arbetar ständigt med att förenkla för företagare och kommuninvånare. Vi vill att det ska vara enkelt att lämna korrekt och komplett information när man som kommuninvånare eller företagare ska ansöka om tillstånd. Därför lanserar vi nu flera nya e-tjänster.

Värmepumpstillstånd

Om du ska installera en värmepump som utvinner energi från berggrund, jord eller sjövatten krävs tillstånd. I vår nya e-tjänst kan du enkelt skicka in din ansökan till oss. Länk till e-tjänsten finns i högerspalten. Du måste bifoga en situationsplan där borrhål/kollektor är inritad och där intilliggande värmepumpsanläggnign. Kontakta oss på miljokontoret@srmh.se för att beställa en karta att använda som situationsplan.

Tillstånd för enskilt avlopp

Om du ska anlägga eller ändra ett enskilt avlopp måste du första söka tillstånd hos oss. I högerspalten finns länk till vår e-tjänst där du enkelt kan lämna in din ansökan. Du kommer behöva bifoga underlag till för att vi ska kunna pröva ditt ärende. Mer information om de dokument du måste bifoga finns i e-tjänsten. 

Anmäla underkänt avlopp

SRMH kontrollerar löpande att enskilda avloppsanläggningar i Täby och Vaxholm uppfyller aktuella reningskrav. Kontrollen sker normalt tillsynsbesök på plats vart tionde år. För tillsynsbesöket tar vi ut en fast avgift på 2 480 kronor. Länk till e-tjänsten finns i högerspalten.

Om du själv vet om att ditt avlopp inte uppfyller reningskraven kan du anmäla det till oss. Genom att själv anmäla gör vi på SRMH inget tillsynsbesök och du slipper betela tillsynsavgiften. En anmälan om underkänt avlopp innebär att du kommer få ett förbud att använda avloppsanläggningen. Du kommer därför att antingen ansöka om tillstånd för att åtgärda avloppet eller koppla bort indraget vatten i de byggnader som är anslutna till avloppsanläggningen.

Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning

Med denna e-tjänst kan du anmäla en ny eller ändra uppgifter om en befintlig verksamhet som hanterar livsmedel. Du kan även anmäla eller ändra uppgifter om dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets regeler. Länk till e-tjänsten finns till höger. 
Observera att det är olika länk beroende på kommun.

Senast uppdaterad:2022-03-21