Start / Nya regler om livsmedelsinformation

Nya regler om livsmedelsinformation

2015-03-24 11:00

Nya regler om livsmedelsinformation, inklusive märkning finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen.

Senast uppdaterad:2015-03-24