PCB i byggnader

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp kemiska föreningar som redan i låga halter är mycket giftiga för människor, djur och växtlighet.

Den 1 mars 2007 trädde förordningen om PCB (SFS 2007:19) i kraft. I den ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Resultaten från inventeringarna ska vara redovisade till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008. Beroende på vilken typ av byggnadstyp det handlar om ska saneringen vara utförd 2014 eller 2016. Reglerna gäller inte för en- eller tvåfamiljshus.

Om man ska sanera PCB i sitt hus ska detta först anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Använd gärna vår blankett som du hittar i högerspalten.

Svenska fogbranschens riksförbund (SFR) har tagit fram en handledning som är vägledande för hur saneringsarbetet ska gå till. Handledningen finns att beställa på SFR:s hemsida. Se högerspalten.

Om du är intresserad av att hitta sakkunninga inventerings- och saneringsföretag kan du hitta dessa på Miljökonsultgruppens eller SFR:s hemsida. Se högerspalten. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24