Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnden är den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen av de ca 1000 livsmedelsverksamheter som finns i Täby, Vaxholm och Norrtälje.

Kontrollen omfattar i huvudsak restauranger, butiker, bagerier, caféer, grossister, kök i förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg, mobila verksamheter (vid till exempel marknader och festivaler) samt små livsmedelsindustrier.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll kan vara både oanmäld och föranmäld. Vid kontrollbesöken granskar vi att verksamheterna uppfyller lagstifningens krav genom att titta egenkontrollen och hur det faktiskt ser ut på plats. Se "Info. inför inspektion/revision" för tips om hur ni kan förbereda er inför ett kontrollbesök.

Bild på livsmedelskontroll


Offentliga handlingar
"Varför skrivs det om min restaurang i tidningen?"
Miljö- och hälsoskyddsnämndens handlingar är offentliga för både journalister och allmänhet. Det innebär att både inkommande och utgående handlingar, som förvaras hos myndigheten, anses vara allmänna handlingar. I tryckfrihetsförordningen 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar." Lag (1976:954).

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-14