Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Starta livsmedelsverksamhet

Starta livsmedelsverksamhet

Innan man startar och bedriver en livsmedelsverksamhet måste verksamheten vara registrerad hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan om registering ska skickas senast 14 dagar innan planerad start. En livsmedelsinspektör kontaktar er sedan för att boka ett första kontrollbesök. Vid besöket, som sker efter att verksamheten startat, görs en bedömning om anläggningen uppfyller livsmedelslagstiftningens krav.

Krav som ställs på en livsmedelsanläggning

1. Lokalen ska vara lämplig för den verksamhet du tänkt bedriva. Se informationsblad om de grundläggande krav som finns för lokaler under "Starta livsmedelsverksamhet".

2. Ni ska genomföra en faroanlys som identifierar de faror som kan förekomma i just er verksamhet och ha tagit fram ett system för egenkontroll så att säker livsmedelshantering kan visas vid besöket, se informationsbladet "Egenkontrollprogrammets innehåll"

3. God kompetens om livsmedelshygien ska finnas inom företaget. All personal ska ha den kunskap som behövs för deras arbetsuppgifter.

Ägarbyte och bolagsändring

Krav på ny registrering gäller också vid ägarbyten och bolagsändring. Ombildning av företag som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer, jämställs med ett ägarbyte, även om det är samma personer som driver verksamheten.

Sanktionsavgift

Vad händer om man startar en livsmedelsanläggning utan att anmäla den?

Om du startar en livsmedelsanläggning utan att ha fått en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kr och 75 000. Exakt hur stor sanktionsavgiften blir beror på företagets årsomsättning. För landsting, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr, oavsett omsättning.

Vad händer om man ändrar organisationsnumret utan att anmäla detta?

Anmäler du inte en förändring som innebär att organisationsnumret förändras riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften är på mellan 2500 kronor och 40 000 kronor, beroende på företagets årsomsättning. För landsting, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2020-10-06