Start / Företagare / Miljöfarlig verksamhet / Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar själv för att kontrollera din verksamhet. Syftet med miljöbalkens krav på egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Det innebär att du måste känna till miljö- och hälsoriskerna med din verksamhet.

Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Med det menas att egenkontrollen bör vara enkel för små verksamheter och mer omfattande för större, mer komplexa verksamheter. För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken finns formaliserade krav på innehåll i egenkontrollförordningen.

Tillståndspliktiga verksamheter måste årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport till oss där resultatet av föregående års egenkontroll är redovisat. Miljörapporten och eventuella kompletteringar skickas in till Naturvårdsverkets databas, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Se länk nedan.

Vill du veta mer om egenkontroll för olika typer av verksamheter kan du ta kontakt med oss eller läsa mer i vårt informationsblad. Ytterligare information finns också under de externa länkarna till höger.

Telefonnumret till vår växel är 08-578 663 00.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-25