Start / Företagare / Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

 

Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. 

 

Anmälan

Den som vill bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket. Information om hur du gör anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida. Där finns även information om lagar och föreskrifter, avgifter, vilka läkemedel som får säljas etc.

Vid förändringar i verksamheten, t.ex. ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel.

Egenkontrollprogram

Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.
I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

Kontroll och tillsyn av vissa receptfria läkemedel

Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utför kontrollen av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln i Täby, Vaxholm, Norrtälje och Vallentuna.

Om kommunen upptäcker allvarliga brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kan, genom att hota med vite (en typ av böter), tvinga den handlare som gör fel att rätta sig.

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift som för närvarande är 1600 kronor per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när under året anmälan (eller avanmälan) görs.

Kommunen har ett kontrollansvar och får ta betalt för sin kontroll.
I Täby, Vaxholm, Norrtälje och Vallentuna tas en fast avgift för återkommande kontroll ut med 3125 kr per år och försäljningsställe.
Om ett försäljningsställe även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter är den fasta tillsynsavgiften 2 500 kr.

Folköl (utan stadigvarande serveringstillstånd)

Tobak

Avgift för extra kontrollbesök tas ut med 2000 kr per besök om extra kontrollbesök krävs för att följa upp anmärkningar som konstaterats vid ordinarie besök eller för kontroll med anledning av befogat klagomål.

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-01-23