Start / Företagare / Skolor, förskolor och barnomsorg / Egenkontroll - skolor och förskolor

Egenkontroll - skolor och förskolor

Miljöbalken ställer vissa formella krav på vad som ska ingå i skolor och förskolors egenkontroll.

Din verksamhet ska ha en fast och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som omfattas av miljöbalken - vem ansvarar för vad. Det ska finnas skriftliga rutiner bl.a. för kontroll av  inomhusmiljön och hantering av avfall samt finnas dokumenterade uppgifter om de kemikalier som används i verksamheten. Dokument som visar att ni arbetar med dessa frågor granskar vi när vi inspekterar lokalerna och verksamheten.

Nedan är exempel på skriftliga rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram:

  • rutiner för hygien, rengöring och städning
  • rutiner för underhåll av inredning och utrustning
  • rutiner för bedömning av risker som kan uppkomma i verksamheten
  • förteckning på de kemiska produkter - rengöringsmedel, tvättmedel som används.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-09-01