Start / Företagare / Småbåtshamnar och varv

Småbåtshamnar och varv

I småbåtshamnar och i varvsverksamhet används mängder med färger, lösningsmedel, oljor, drivmedel mm som innehåller farliga ämnen och kemikalier.

Hantera ditt farliga avfall på rätt sätt!

 

Ett bra alternativ till giftiga bottenfärger är att använda en båtbottentvätt. Under relaterade länkar till höger hittar du en länk till var du kan rengöra din båt.

Egenkontroll för båthamnar och varv

Exempel på rutiner som ska finnas i din egenkontroll: 

  • Rutiner för hantering av olika kemiska produkter och farligt avfall.
  • Uppgifter om hur verksamhetens båtupptagningsprocess går till.
  • Hur båtarna rengörs vid upptagning.
  • Hur tvättvatten i samband med avspolning hanteras.

 
Se faktabladen till höger för mer information om egenkontroll, farligt avfall, kemikalier och miljöanpassad båtupptagning.

Båtbottenfärger och båttvättar

Giftiga båtbottenfärger - antifouling, förhindrar påväxt av alger, snäckor och havstulpaner. Ämnen som ingår i dessa färger är extremt giftiga för vattenlevande arter. Gifterna läcker ut i vattnet och kraftigt förhöjda halter av tungmetaller som koppar och tributyltenn samt algbekämpningsmedlet irgarol kan spåras runt småbåtshamnar och även längre ut i kustvattnet

Östersjöns bräckta vatten har skapat en marin miljö som är särskilt känslig för störningar. Färger som innehåller koppar, tributyltenn, TBT, och irgarol är därför förbjudna sedan länge i Östersjön. På Kemikalieinspektionens hemsida hittar du bl.a. information om vilka färger som är tillåtna.

Havs- och Vattenmyndigheten har utrett vilken påverkan båtbottentvätt av fritidsbåtar har på miljön. De redovisar sin utredning i en rapport och de har också utarbetat riktlinjer för båtbottentvättning. Länk till Havs- och Vattenmyndighetens rapport och riktlinjer hittar du här till höger.

Ett miljövänligt alternativ till giftiga båtbottenfärger är att rengöra båten i en båtbottentvätt. Läs mer om detta under länken, Båtbottenfärg och -tvätt, här till höger. Skärgårdsstiftelsen har tagit fram en lista på var du kan tvätta din båt i ditt närområde, listan hittar du också här till höger.

Bottbåttentvätt vid Viggbyholms båtklubb

På Svenska båtunionens och Håll Sverige Rents sidor hittar du mer information om miljöfrågor kopplade till båtlivet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24