Start / Invånare / Radon / Radon i mark

Radon i mark

Radon förekommer i alla marktyper i vår del av Sverige i tillräckligt hög grad för att kunna orsaka höga radonhalter inomhus. Många kommuner har markradonkartor som bygger på en berggrundskartering som är mycket grovt gjord. Kartorna ger därför bara en mycket förenklad bild av verkligheten.

En radonmätning är nödvändig för att veta radonhalten!


Det enda säkra sättet att ta reda på om det finns radon i bostaden, är att mäta. Byggnadsteknik, byggnadstekniskt utförande, ventilation, m.m bidrar till att radonhalten inomhus varierar från hus till hus inom samma område. Det är mätvärdena i det aktuella huset du ska ta hänsyn till.

Vid nyproduktion och ombyggnation är det viktigt att bygga så att radonet inte kan tränga in i bostaden. Det är också viktigt att kontrollmäta efteråt. Radonvärden ska vara under 200 Bq/m3 i bostaden, men sträva gärna efter så låga radonvärden som möjligt. Mer information finns på Radonguiden, se länk till höger.

Mer information

Information från Sveriges Geologiska Undersökningar – SGU’s geologiska och geofysiska undersökningar utgör basen för markradonundersökningar och bedömningar av radonpotentialen i ett område. Se vidare länken i högerspalten.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-09-01