Start / Invånare / Elda rätt

Elda rätt

Felaktig eldning ger upphov till stora mängder miljöfarliga luftföroreningar. Röken innehåller sot och gaser som kan var mycket irriterande för luftvägar och ögon. För astmatiker kan det vara omöjligt att vistas i området om grannar eldar i kaminer eller vedpannor eller om man eldar trädgårdsavfall som löv och gräs. Hushållsavfall, byggavfall och avfall från andra verksamheter får aldrig eldas. Elda rätt - grannsämjan är en resurs att vara rädd om!

Eldning av trädgårdsavfall

Det är bäst för miljön och för din trädgård om du komposterar trädgårdsavfallet. Ska du elda i trädgården måste det vara torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas utan ska komposteras eller köras till avfallsanläggning.

 I Täby och Vaxholm får du inte elda trädgårdsavfall under perioden 1 maj - 30 september inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. I Vaxholm gäller även följande: Inom områden med detaljplan på öar utan väg- eller färjeförbindelse får eldning av kvistar och annat trädgårdsavfall ske året runt om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller att miljön utsätts för skada eller olägenhet. Innan du eldar ska du kontakta brandförsvaret för att kontrollera att inte eldningsförbud råder. Se länken i högerspalten.

Eldning i vedpannor, kaminer och öppna spisar

För braskaminer i tätbebyggt område gäller i dag rättspraxis att eldning tillåts två gånger per vecka i högst fyra timmar per eldningstillfälle. Risken att grannar ska störas av röken är annars för stor.

För att minska miljöpåverkan och eventuella besvär ska du som eldar se till att det blir en god förbränning i eldstaden. För det krävs att veden är torr och att det finns bra lufttillförsel. Vid god förbränning är röken vit eller nästan osynlig.

Mycket bra information om eldning och ved finns i Naturvårdsverkets skrift Tänd i toppen. Se länken i högerspalten.

Brasa i öppen spis

Innan du ändrar ditt uppvärmningssystem ska du kontakta byggnadsnämnden för att få hjälp med din anmälan. Tala gärna med Energirådgivningen om du har frågor om eldning och uppvärmning: 08-291129

Information om sotning av eldstäder m.m.

Vill du ha information kring sotning av eldstäder, imkanaler eller spisfläktar? Ta då kontakt med Storstockholms brandförsvar eller besök deras hemsida. Där finns bland annat information om sotningsintervall m.m. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-12-08