Start / Åva gymnasiums hållbarhetsdag 13/11 2018

Åva gymnasiums hållbarhetsdag 13/11 2018

2018-11-09 13:06

Tisdagen den 13/11 genomförs årets hållbarhetsdag. Dagen är fylld av spännande föreläsningar, workshops och andra aktiviteter som på olika sätt ger tips och nya perspektiv på den nära förestående framtiden som ung vuxen. Fokus ligger på hur du på olika sätt kan agera för ett hållbart liv, både för dig själv och för andra.

På dagen är det planerade elevbesök och på eftermiddagen klockan 15.00-20.00 är föräldrar och allmänhet välkommen.

Roger Persson presenterar sin verksamhet och visar sin film “Mikroplaster”

En petflaska som har flutit tillräckligt länge i havet, bryts ner och blir till mikroplast. Vi tittar närmare på vad mikroplast är och var det kommer ifrån. Filmen visas i aulan den 13/11 klockan 11.45.

Organisationen HÅLLBARA HAV kommer med en buss som parkeras vid vändplan utanför Åva och som visar en utställning kring ÖSTERSJÖNS TILLSTÅND.

På dagen är det planerade elevbesök och på eftermiddagen klockan 15.00-20.00 är föräldrar och allmänhet välkommen.

Lorentz Tovatts föreläsning kommer att handla om klimatforskningen och om att det inte är för sent att göra någonting år klimatförändringarna. Vad behöver individen och samhället fokusera på?

Helena Lennholm och Jon-Erik Dahlin, från KTH,  kommer till Åva för att vara spelledare till brädspelet Dilemma som är ett interaktivt spel inom ämnet hållbar utveckling.

Framtidsskapande! Malin, vår duktiga bildlärare på Åva, kommer i en kreativ workshop låta eleverna jobba skapande kring frågor som rör värdegrund och miljö.  Det handlar om vår gemensamma framtid!

Amanda Van den Tempel Almaas är ambassadör för svenska FN-förbundet och kommer att föreläsa om de Globala målen, Agenda 2030, Flicka- och Skolmatsprojektet.

Globala målen eller de Globala målen för hållbar utveckling, är en del av Agenda 2030.

Manne Forssberg är skribent och föreläsare, främst inriktad på frågor som rör jämställdhet, relationer och sex. Han skrev boken Kukbruk (2004) om sex och relationer för unga män. Föreläsningen kommer att handla om normer och tankar kring sexualitet.

Hållbart resande -vilka spår lämnar du efter dig? Kristina är en uppskattad lärare här på Åva med en stor passion för hälsa och hållbarhet. Hennes stora kunskap om turism och resande ger henne möjlighet att bidra i denna gripande föreläsning om vilka fotspår vi lämnar genom vårt resande.

No Hate Föreläsning med Marcus Andersson, lärare i historia och samhällskunskap här på Åva och engagerad i värdegrundsfrågor. Marcus föreläser om näthat – rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vad kan man göra om man blir utsatt? Vad är omoraliskt och vad är illegalt?

Täby kommuns Bitr Samhällsutvecklingschef håller i en workshop MILJÖARBETE i Täby kommun och världen.

Täby kommuns miljösamordnare Anna Westerlund håller i en workshop kring Globala målen 2030-mina mål .

DE GLOBALA MÅLEN -

FÖR ALLA MÄNNISKOR I ALLA LÄNDER.

Utställning om de Globala Målen finnas utanför aulan.


Senast uppdaterad:2018-11-09