Start / Åva storsatsar inom matematik

Åva storsatsar inom matematik

2018-05-08 10:10

Utöver att Åva har erkänt duktiga, engagerade lärare i matematik redan nu kommer vi under läsåret 18/19 arbeta med fyra olika satsningar, skräddarsydda efter våra elevers behov inför läsåret.

För elever med stora ambitioner och som läst in matematik 1c under grundskoletiden ser vi till att de kan läsa matematikkurserna i extra hög fart. Möjlighet finns då att i samarbete mellan KTH fördjupa sig ytterligare inom matematik i kombination med programmering.

För elever som upplever matematik som ett lite tyngre ämne och går naturvetenskapliga programmet eller teknikprogrammet förstärker vi vår extra undervisning/hjälp i vår pluggstuga Kulan med mycket kompetenta lärare.

För elever som går samhällsprogrammet eller ekonomiprogrammet och har svårigheter med matematik ökar vi undervisningen med extra obligatorisk undervisning.

För yrkeselever färgar vi in matematikundervisningen så att matematiken ska bli en naturlig förstärkning av yrkeskompetensen. Dessutom sätter vi in en extra lärare med hög kompetens, alltså två lärare i klassrummet under lektionerna.


 

Senast uppdaterad:2018-05-08