Start / Grattis till eTwinnings Quality Label

Grattis till eTwinnings Quality Label

2018-10-31 15:08

Ett stort grattis till Åvas språklärare Mihaela Gross och hennes franskelever som fått den fina utmärkelsen eTwinnings Quality Label. ETwinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa, som ger lärare och elever möjlighet att delta i projekt över nationsgränserna. Mihaelas klass har samarbetat med en belgisk skola i projektet Talanger utan gränser.

Juryns motivering är: ” Talents sans frontières är ett projekt på ett elevnära tema och av utmärkt kvalitet  särskilt vad gäller projektorganisering och den möjlighet eleverna haft att kommunicera och interagera med varandra på olika sätt och genom olika digitala verktyg.”

Senast uppdaterad:2018-10-31