Start / Våra program / Teknik - Det fjärde året

Teknik - Det fjärde året

Här blir du gymnasieingenjör! Elever som gått det fjärde året hos oss har bland annat utvecklat appar, webbsidor och operativsystem. Här får du tio veckor långt arbetsplatsförlagt lärande, där du får utveckla dina kunskaper och förmågor. Efter examen har du goda chanser att få jobb, och vill du plugga vidare står väl förberedd inför högskolestudier.

Vad gör en gymnasieingenjör?

Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid. Några vanliga yrken idag är projektledare, produktionstekniker, mjukvarudesigner, programmerare, gränssnittsdesigner och arbetsledare.

Tio veckors arbetsplats förlagt lärande

I utbildningen ingår tio veckors praktik på olika företag. 

Praktikföretagen läsåret 2017-2018

• Expisoft AB
• FLIR Systems AB
• Intertek Semko AB
• INREGO AB
• MYCRONIC AB
• SPECTROGON AB

Inriktning

Informations- och medieteknik med utgång mjukvarudesign. Du kommer att läsa 900 gymnasiepoäng som fördelar sig på följande kurser/praktik:

 • programmering 2
 • mjukvarudesign
 • datalagring
 • gränssnittsdesign
 • mobila applikationer
 • webbutveckling 2
 • gymnasieingenjören i praktiken
 • examensarbete
 • tio veckors praktik.

Behörighet

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet söker och antas på lika villkor.

 • Du ska ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet.

 • Du kan påbörja dina studier senast det kalenderår som du fyller 22 år.

Obs! Föreskrifter som tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2018: Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen Informations- och medieteknik utgång mjukvarudesign krävs godkända betyg på kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Och kom ihåg!

För att du som söker ska prövas i antagningen måste en kopia på gymnasieexamen skickas till Gymnasieantagningen. Den ligger till grund för beslut om mottagande och antagning.

Om det finns fler sökande än platser vid utbildningen så behöver ett urval göras bland de sökande. Det är meritvärdet från gymnasieexamen som de behöriga sökande konkurrerar med.

Lycka till med ditt fjärde tekniska år!

Efter din tid hos oss

Efter det fjärde tekniska året hos oss på Åva har du de bästa förutsättningarna för att få jobb inom mjukvaruutveckling. Ett av Stockholms vanligaste yrken är mjukvaruutvecklare. Du som tänker dig en högskoleutbildning efteråt står väl förberedd inför de akademiska utmaningarna.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-03-06