Start / Sjukanmälan/frånvaro

Sjukanmälan/frånvaro

Här hittar du information om sjukanmälan, ledighet och olycksfall.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Quiculum. Gör frånvaroanmälan senast klockan 8.00 varje dag som barnet är borta från skolan.

Vid problem med sjukanmälan via Quiculum kontakta Kontaktcenter och ange ditt barns namn, skola och klass, dagens datum och orsak till frånvaron.

Ledighet för elev inom grundskolan och grundsärskolan

Införandet av den nya skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång. Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Täbys kommunala skolors gemensamma riktlinje därför att inte bevilja ledighet för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan enligt 7 kap. 18§ skollagen beviljas ledighet. Det är rektor (eller den som rektorn gett beslutsdelegation till) som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs digitalt i Quiculum.

Olycksfall

Täby kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för alla barn och ungdomar t o m 17 år som är mantalsskrivna i Täby.
Mer information och skadeanmälansblanketter finns här.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-08-24