Start / Skolhagenskolan / Skolavslutningen samt brännboll och vårfesten för ÅK 9

Skolavslutningen samt brännboll och vårfesten för ÅK 9

2018-06-04 10:47

Föräldrarna till alla våra elever inbjuds till Skolhagens avslutning torsdagen den 14:e juni. Elever och föräldrar samlas klassvis i klassrummen kl. 09.00, för åk 9 gäller 08.30, om inte annat anges av mentorerna. Därefter samlas alla på kullen bakom skolan där den gemensamma avslutningen äger rum kl. 09.15. Kl. 09.00 ställer åk 9 upp sig på östra delen av skolgården och tågar ett varv runt skolan med fanor och trumslagare. Avmarsch sker ca 09.10. 

Efter den gemensamma avslutningen marscherar våra nior vidare till kyrkan där en särskild avslutning äger rum för dem kl.10.15. Eleverna i årskurserna 7 och 8 avslutar enskilt i sina klassrum.

Föräldraanslutningen vid sommaravslutningarna brukar till vår glädje vara mycket god och vi hoppas verkligen att få se minst lika många föräldrar som tidigare.

Vid kullen är det tillgängliga utrymmet så gott som obegränsat. Tyvärr gäller detta inte i kyrkan där platserna kan bli begränsade beroende på hur många föräldrar som kommer.

Om det, mot förmodan, skulle regna på avslutningsdagen ändras planerna något men vi börjar även då enligt ovan.

Onsdagen den 13:e juni slutar åk 7 och 8 klockan 12.00, åk 9 fortsätter skoldagen med brännbollsmatch mot lärarna. Lunch serveras för alla.

Vårfesten.

Föräldrarna till elever i årskurs 9 inbjuds också att beskåda alla stiliga unga damer och herrar som anländer till vårfesten i Skolhagenskolan tisdagen den 12:e juni kl. 18.00. Det är en upplevelse att se dem! Föräldrarepresentanter har lovat att se till att det finns föräldrar närvarande under kvällen men det är önskvärt, för att inte säga ett krav, att alla hämtar sin son/dotter när festen är slut kl. 23.00.

Det är vår önskan att denna kväll blir en fin avslutning på högstadietiden. Av den anledningen vore det bra om ni hemma repeterar de grundläggande etikettsreglerna för hur man uppträder i högtidliga sammanhang som detta.

Hjärtligt välkommen!

Mats Thelvén
Rektor

Senast uppdaterad:2018-06-04