Start / Praktisk info

Praktisk info

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid antagning, betalningsvillkor, undervisning och instrumentuthyrning inom Täby kulturskola.

Antagning

Hur sker antagningarna till kurserna? 
Det går att anmäla sig till Täby kulturskolas kurser löpande under året, via vår kurskatalog StudyAlong. Det går även att börja på en ämneskurs inom Musik löpande under året. Inom ämnena Konst och Teater sker de flesta antagnings-processerna vanligtvis i början av terminerna. Kul-Turens antagningar sker till höstterminen. Vi tar in eleverna utifrån kötid.

Hur anmäler jag mig till Täby kulturskola?
All ansökan sker genom vår kurskatalog StudyAlong. Läs mer i dokumentet Introduktion för ansökan.

Hur får jag reda på om mitt barn har fått plats?
När det finns en ledig plats på den kurs ni anmält ert barn till kontaktar vi er med ett erbjudande.

Kan jag ställa mitt barn i kö innan rätt ålder är uppnådd?
Du får ställa ditt barn/ungdom i kö ett år innan än kursen gäller. För en kurs som t.ex. är avsedd för åk 1 går det bra att ställa ditt barn i kö från F-klass.

Går det att prova på någon av Täby kulturskolas kurser?
Täby kulturskola anordnar Kul-Turen, en särskild prova på-kurs där elever i åk 1-2 får prova på Musik, Teater, Konst under ett helt läsår för att kunna välja sitt huvudämne. Antagningarna sker till höstterminens start.
Täby kulturskola arrangerar även Öppet hus en gång om året med möjlighet att prova på olika ämnen. Besök vår hemsida regelbundet för att få information om dessa tillfällen.

Får man gå på fler av Täby kulturskolas kurser samtidigt?
Det går bra att kombinera en musikkurs med en konst- eller teaterkurs. Man kan gå på ett musikämne och dessutom delta i en ensemble/ kör/ orkester. Det går bra att gå på flera teater- och konstkurser samtidigt i mån av plats. Däremot går det inte att gå på två olika instrumentkurser med enskild undervisning samtidigt.

Betalningsvillkor

Läs mer om våra betalningsvillkor i dokumentet Täby kulturskolas avtal och villkor, eller mer kortfattat under fliken Amälan.

Mer information går även att få via Täby kontaktcenter, se kontaktuppgifter till höger.

Undervisningen

Var sker undervisningen?
Musikundervisningen sker i de flesta fall i den skola eleven går i eller i en närbelägen skola. Under fliken Musik listas alla aktuella skolor/platser där musikundervisningen sker.
Gå till Musik.

Undervisningen i Konst och Teater sker i Täby kulturskolas lokaler i Täby kulturhus, Esplanaden 13 resp 11, vid Täby centrum. Vissa musikkurser och Kul-Turens undervisning sker både i Täby kulturskolas lokaler i Täby kulturhus, samt även i Tibblepaviljongen på Attundavägen 5, bakom Tibble gymnasium.

Vilken tid sker undervisningen?
Enskild musikundervisning sker enligt överenskommelse med läraren. Gruppundervisning inom alla ämnen sker enligt schema.

Instrumentuthyrning

Var kan jag hyra instrument?
I mån av tillgång kan man hyra instrument på Täby kulturskolas Instrumentuthyrning, som finns på Attundavägen 5, i Tibblepaviljongen, plan 2, bakom Tibble gymnasium.
Gå till Instrumentuthyrning.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-03-14