Start / Praktisk info

Praktisk info

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid antagning, betalningsvillkor, undervisning och instrumentuthyrning inom Täby kulturskola.

Antagning

Hur sker antagningarna till kurserna? 
Det går att anmäla sig till kulturskolans kurser löpande under året, via den här länken. Det går även att börja på en ämneskurs inom musik löpande under året. Vanligtvis sker de flesta antagningsprocesserna i början av terminerna inom ämnena konst och teater. Vi tar in eleverna utifrån kötid.

Hur får jag reda på om mitt barn har fått plats?
Ansvarig lärare kontaktar föräldern och meddelar att eleven antagits till kursen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att informera elever som inte får plats.

Går det att prova på någon av kulturskolans kurser?
Besök vår hemsida regelbundet för information om aktuella provtillfällen. Kulturskolan ordnar även en särskild prova-på kurs som heter Kul-Turen. På kursen Kul-Turen får elever i åk 1-2 prova på musik, teater och konst under ett helt läsår för att sedan kunna välja sitt huvudämne. Nästa intagning sker till hösten 2017. Vill du veta mer om våra prova-på-tillfällen eller Kul-Turen, kontakta expeditionen via länken till höger på den här sidan.

Kan man byta kurs inom Täby kulturskola? 
Ja, det går bra, i mån av plats.

Kan jag ställa en elev i kö innan han/hon har uppnått rätt ålder för kursen?
Du får ställa ditt barn/ungdom i kö årskursen innan han/hon uppnått rätt ålder. Exempelvis om ditt barn vill börja spela piano som är möjligt från årskurs 1 så kan du ställa ditt barn i kö från det barnet börjat förskoleklassen.

Hur går jag tillväga när jag vill anmäla mig till Täby kulturskola?
Du anmäler dig till Täby kulturskolas kurser via den här anmälningslänken. Du kan följa din ansökan via "Mina sidor" i e-tjänsten.  

Får man gå på fler av Täby kulturskolas kurser samtidigt?
Det går inte att spela fler instrument samtidigt. Däremot går det bra att kombinera en musikkurs med en konst- eller teaterkurs. På samma sätt går det att gå på flera teaterkurser eller konstkurser samtidigt i mån av plats.

Får man gå och spela hos flera olika utförare samtidigt?
Man kan söka till kurser hos flera olika utförare, dock enbart en ämneskurs och en ensemble totalt per elev och termin i musikundervisning. Vill eleven gå fler kurser får dessa betalas privat hos respektive utförare. Anmälan görs då direkt hos utföraren.

Jag är vuxen, kan jag få plats på Täby kulturskola?
Täby kulturskolas verksamhet riktar sig till barn och unga i ålder 7-20 år.

Vi bor inte i Täby, kan vi anmäla oss till Täby kulturskola ändå?
Täby kulturskolas kurser är främst avsedda för barn och ungdomar som är folkbokförda i Täby.

Var finner man sista minuten platser till Täby kulturskola?
Sista minuten platser på Täby kulturskola hittar du här.

Betalningsvillkor

Mitt barn har gått tre gånger på en kurs och vill nu sluta, måste vi betala hela terminsavgiften? 
Endast nya elever har rätt att prova på första tillfället och sedan skriftligen avanmäla sig innan det andra tillfället. Om ingen avanmälan inkommit innan det andra lektionstillfället debiteras full avgift. Detta gäller oavsett om eleven fortsätter att gå på kursen eller inte. För elever på konst gäller möjligheten att prova på första tillfället endast i mån av plats.

Jag har inte fått min faktura. Vad ska jag göra?
Fakturorna skickas inte ut förrän i mitten av terminen. Om du misstänker att din faktura inte kommit fram eller om du tappat bort din faktura och behöver betalningsuppgifterna, kontakta expeditionen via länken till höger.

Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?
Om betalningen inte inkommit på förfallodagen skickas det ut en betalningspåminnelse. Avgift för detta tas ut efter avtal och i enlighet med gällande lag och förordning. Dessutom debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen tills full betalning sker. Om betalningen trots detta uteblir skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras.

Finns det möjlighet att dela upp fakturan?
Ja, kontakta Täby kommuns ekonomiavdelning, så får du hjälp med detta.

Undervisningen

Var sker undervisningen?
Musikundervisningen sker i de flesta fall i den skola eleven går i eller i en närbelägen skola. Undervisningen i konst och teater samt vissa musikkurser sker i Täby kulturskolas lokaler på Esplanaden 13 vid Täby centrum.  

Vilken tid sker undervisningen?
Enskild musikundervisning sker enligt överenskommelse med läraren. Gruppundervisning inom alla ämnen sker enligt schema.

Instrumentuthyrning

Var någonstans kan jag låna instrument?
I mån av tillgång kan man hyra instrument, det gör du på Attundavägen 5 (gula paviljongen, plan 2), bakom Tibble gymnasium. Instrumentutlåningen har öppet på måndagar mellan kl 15.00 – 18.00 instrumentuthyrningen har stängt under alla lov. Mer information och regler om instrumentuthyrningen.

Övrigt 

Går det att hyra Täby kulturskolas lokaler?
Man kan hyra Hörsalen, Biblioteksgången 13 i Täby centrum.

Kan jag boka Täby kulturskolas uppträdanden för till exempel företagsevenemang?
Ja, kontakta Täby kulturskolas chef Lisbet Säll.

Täby kulturskolas avtal och villkor

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-09-06