Start / Ung Teater / Teaterkurser

Teaterkurser

På teaterkursen står du som elev i centrum, din kreativitet och fantasi får ta plats. Det är kul att våga prova nya saker tillsammans med övriga i gruppen. På vårterminen är det föreställning! Här kan du läsa om alla våra olika teaterkurser för olika åldersgrupper.

På teaterkurserna arbetar barn och unga tillsammans med andra i samma ålder, både mer erfarna elever och nybörjare. Många elever fortsätter år efter år. Under vårterminen är det föreställningsperiod, då eleverna får inblick i hur teaterns olika uttryck tillsammans skapar en helhetsupplevelse.

Teaterkurser vt 2019

Vi erbjuder många olika teaterkurser anpassade för olika ålderskategorier.

Läs mer om aktuella kurser och anmäl dig i vår kurskatalog StudyAlong. Gå till Anmälan.

Teater, basår 7-9 år

Målsättning med kursen Att lägga grunden och ge baskunskaper för att spela teater.
Ämnesorientering och teori Lekfullt möte med scenrum och utforskande av röst och rörelse i teatermiljö. Introduktion till teaterbegrepp.
Eget skapande Kreativt och lekfullt deltagande där egna idéer och skapande i grupp får ta plats.  
Presentation och framförande Arbete med både improviserade och förberedda scener. 
Teater och dramaturgi Skapande av scener genom lek och improvisationsövningar. 
Samarbete i grupp Samarbetslekar och gruppdynamiska övningar. Möjlighet att se och lära av varandra. 
Lektionstid

60 minuter undervisning i veckan. I kursen ingår 28 undervisningstimmar per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov). 

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik. 
Kostnad 1 700 kr/termin


Grupptider läsåret 2018-2019, Teater, basår 7-9 år 
(Lärarens namn inom parentes) 

 • Fredag 17:15-18:15 (Rebecca Rusz)

 

Teaterkurs 7-9 år

Målsättning med kursen Sätta upp en föreställning med, ljus, kostym och scenografi en gång om året. 
Ämnesorientering och teori Möte med scenrummet. Grundläggande teaterbegrepp. 
Eget skapande Kreativt deltagande med idéer och tankar kring pjäs- och karaktärskapande. 
Presentation och framförande Arbete med både improviserade och förberedda scener. 
Pjässkapande och dramaturgi Skapande av scener genom lek och improvisationsövningar. Skapande av karaktärer. 
Samarbete i grupp Samarbetslekar och gruppdynamiska övningar. Möjlighet att se och lära av varandra. 
Lektionstid

60 minuter undervisning i veckan. I kursen ingår 28 undervisningstimmar per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov). 

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik. 
Kostnad 1 700 kr/termin


Grupptider läsåret 2018-2019, 7-9 år (Lärarens namn inom parentes) 

 • Måndag 16:00-17:00 (Rebecca Rusz)
 • Tisdag   16:30-17:30 (Mikael Grahn)
 • Torsdag 16:30-17:30 (Eleonora William-Olsson)
 • Fredag   15:00-16:00 (Maria Alvebro)
 • Söndag  13:30-14:30 (Mikael Grahn)
 • Söndag  13:30-14:30 (Eleonora William-Olsson)

 

Teaterkurs 10-12 år

Målsättning med kursen Sätta upp en föreställning med ljud, ljus, kostym och scenografi en gång om året. 
Ämnesorientering och teori Möte med scenrummet och med publiken. Grundläggande teaterbegrepp och dramaturgi.
Eget skapande Kreativt deltagande med idéer och tankar kring pjäs- och karaktärskapande.  
Presentation och framförande Fördjupande rollgestaltning med olika ingångar som röst, kropp och attribut. Vi arbetar med både improviserade och förberedda scener.
Pjässkapande och dramaturgi Skapande av scener genom improvisationsövningar. Skapande av karaktärer
Samarbete i grupp Samarbetslekar och gruppdynamiska övningar. Möjlighet att se och lära av varandra. 
Lektionstid

90 minuter undervisning i veckan. 28 undervisningstimmar per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov). 

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik.  
Kostnad 1 700 kr/termin


Grupptider läsåret 2018-2019, 10-12 år (Lärarens namn inom parentes) 

 • Måndag 16:00-17:30 (Anna Ploby)
 • Måndag 17:30-19:00 (Eleonora William-Olsson)
 • Tisdag    16:00-17:30 (Anna Ploby)
 • Tisdag    16:00-17:30 (Rebecca Rusz)
 • Onsdag   16:00-17:30 (Maria Alvebro)
 • Torsdag  16:00-17:30 (Anna Ploby)
 • Torsdag  16:00-17:30 (Mikael Grahn)
 • Söndag   15:00-16:30 (Mikael Grahn)
 • Söndag   15:00-16:30 (Eleonora William-Olsson)

 

Teaterkurs 13-15 och 16-20 år

Grupperna för våra äldre elever är indelade i två olika ålderskategorier: 13-15 år samt 16-20 år. De olika åldersgrupperna följer samma kursmål men är uppdelade för att ge eleverna möjlighet att gå tillsammans med andra ungdomar som är ungefär lika gamla.

Målsättning med kursen Sätta upp en föreställning med ljud, ljus, kostym och scenografi per läsår.
Ämnesorientering och teori Utökad kunskap kring teaterbegrepp och dramaturgi. 
Eget skapande  Kreativt deltagande med idéer och tankar kring manus- och karaktärskapande.  
Presentation och framförande Fördjupad rollgestaltning där vi arbetar med rösten och kroppens betydelse för uttrycket genom både improviserade och förberedda scener.
Pjässkapande och dramaturgi Fördjupad karaktärsanalys. Skådespelarträning genom olika improvisationstekniker. Arbete med skriven text.
Samarbete i grupp Gruppdynamiska övningar. Komma överens om, och samarbeta kring, ett gemensamt mål.
Lektionstid

120 minuter undervisning i veckan. 28 undervisningstimmar per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov)

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik. 
Kostnad 1 700 kr/termin 


Grupptider läsåret 2018-2019
, 13-15 år (Lärarens namn inom parentes) 

 • Måndag 18:00-20:00 (Anna Ploby)
 • Tisdag   18:00-20:00 (Eleonora William-Olsson)
 • Tisdag   18:00-20:00 (Rebecca Rusz)
 • Onsdag  18:15-20:15 (Maria Alvebro)
 • Torsdag 18:15-20:15 (Anna Ploby)
 • Fredag   16:15-18:15 (Maria Alvebro)

Grupptider läsåret 2018-2019, 16-20 år (Lärarens namn inom parantes) 

 • Onsdag  18:15-20:15 (Eleonora William-Olsson)
 • Torsdag 18:15-20:15 (Eleonora William-Olsson)

 

Teaterkurs 16-20 år Fördjupning

För våra mest engagerade elever finns även kursen 16-20 år Fördjupning. Tanken med denna grupp är i första hand att ge de elever som vill satsa extra på teatern en chans att gå tillsammans med likasinnade. Kraven på eleverna är något högre. Alla som vill är välkomna att söka men vi kommer att genomföra motivationsintervjuer. 

Målsättning med kursen Sätta upp en föreställning med ljud, ljus, kostym och scenografi per läsår. Minst 4-5 föreställningar. Inbjudna gästlärare.
Ämnesorientering och teori Utökad kunskap kring teaterbegrepp och dramaturgi. 
Eget skapande  Kreativt deltagande med idéer och tankar kring manus- och karaktärskapande.  
Presentation och framförande Fördjupad rollgestaltning där vi arbetar med rösten och kroppens betydelse för uttrycket genom både improviserade och förberedda scener.
Pjässkapande och dramaturgi

Fördjupad karaktärsanalys. Skådespelarträning genom olika improvisationstekniker. Arbete med skriven text.

Samarbete i grupp Gruppdynamiska övningar. Komma överens om, och samarbeta kring, ett gemensamt mål.
Lektionstid

120 minuter undervisning i veckan. 28 undervisningstillfällen per läsår (antalet tillfällen kan skilja något mellan vår- och hösttermin på grund av röda dagar och lov)

Kursmaterial Tillgång till ett stort kostymförråd, en sminkloge och två teaterscener med riktig scenteknik. 
Kostnad

1700 kr/termin 


Grupptider läsåret 2018-2019, 16-20 år Fördjupning (Lärarens namn inom parantes) 

 • Måndag 18:00-20:00 (Rebecca Rusz)

 

Musikal med inriktning teater 10-12 och 15-20 år

Här har du chansen att utveckla både din musikaliska förmåga och din teatrala kreativitet tillsammans med andra. För gruppen 10-12 år finns även möjlighet till fördjupning i körsång.

Läs mer på kursens sida.

Grupptider läsåret 2018-2019, 10-12 år (Lärarens namn inom parantes)

•    Tisdag  18:15-19:45 (Mikael Grahn)

Grupptider läsåret 2018-2019, 15-20 år (Lärarens namn inom parantes)

•    Torsdag  18:15-20:15 (Mikael Grahn)

 

Teaterkurs för elever med psykisk funktionsnedsättning

Kursen riktar sig till ungdomar 13-20 år. Kursen genomförs i samarbete med Fritidsgården Oasen. Målet är att sätta upp en föreställning en gång per läsår.

Genom övningar i samarbete, koncentration och fritt skapande arbetar gruppen och pedagogen tillsammans fram ett uppspel. Alla är med på sina villkor och deltar på sitt eget sätt.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-04-05