Kontakta Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor
Tänk på att du inte kan vara anonym om du uppger ditt namn eller e-post.