Välkommen till

Brinkskolan och Brinkens förskola

Brinkskolan - Trygghet, kvalitet och en kreativ lärmiljö!

Fotografi av Brinkskolan

Brinkskolan är en grundskola med förskoleklass och åk 1- 6 med naturen in på knuten.

Vi är en skola med erfarna pedagoger i en nybyggd, kreativ lärmiljö som uppmuntrar till nyfikenhet och lärande.

Brinkens förskola finns i samma byggnad som skolan vilket skapar möjlighet för oss att arbeta med en röd tråd i det pedagogiska lärandet genom barnens alla åldrar.

Vi verkar i ljusa harmoniska lokaler speciellt anpassade utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet gällande lärmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande.

Barnens och elevernas trygghet och lust att lära är utgångspunkten för vårt arbete.